În conformitate cu prevederile Legii 329/2009 privind reorganizarea unor autorități și instituții publice, raționalizarea cheltuielilor publice, susținerea mediului de afaceri și respectarea acordurilor cadru cu Comisia Europeană si Fondul Monetar Internațional și ale Hotărârii Guvernului nr 1385/26.11.2009 privind înființarea, organizarea și funcționarea Autorității Naționale pentru Protecția Familiei și a Drepturilor Copilului,


AGENȚIA NAȚIONALĂ PENTRU PROTECȚIA FAMILIEI,

CENTRUL PILOT DE ASISTENȚĂ ȘI PROTECȚIE A VICTIMELOR VIOLENȚEI ÎN FAMILIE,

CENTRUL DE INFORMARE ȘI CONSULTANȚĂ PENTRU FAMILIE

și AUTORITATEA NAȚIONALĂ PENTRU PROTECȚIA DREPTURILOR COPILULUI

s-au desființat și, prin preluarea atribuțiilor acestora, s-a înființat


AUTORITATEA NAȚIONALĂ PENTRU PROTECȚIA FAMILIEI ȘI A DREPTURILOR COPILULUI.


Conform art. 1, alin. (4) din HG nr. 1385/2009 privind înființarea, organizarea și funcționarea Autorității Naționale pentru Protecția Familiei și a Drepturilor Copilului “sediul Autorității este în București, bd. Magheru nr. 7, sectorul 1”.


Tel: 021-315.36.33, 021-315.36.30, 021-310.07.89, 021-310.07.90; fax: 021-312.74.74.
Prin Ordinul nr. 1757/03.12.09, domnul Gabriel Cristian Alexe a fost numit în funcția de președinte al Autorității Naționale pentru Protecția Familiei și a Drepturilor Copilului.


Prin Ordinul nr. 1759/03.12.09, doamna Mihaela Cristina Mostavi, a fost numită în funcția de vicepreședinte al Autorității Naționale pentru Protecția Familiei și a Drepturilor Copilului.

Unitatea de Management a Proiectului / Ministerul Muncii, Familiei și Protecției Sociale, pentru Agenția Națională pentru Protecția Familiei, achiziționează Servicii pentru imprimare și livrare de materiale informative în vederea implementării obiectivului CAMPANIA DE CONȘTIENTIZARE ȘI SENSIBILIZARE A OPINIEI PUBLICE PRIVIND PREVENIREA ȘI COMBATEREA VIOLENȚEI ÎN FAMILIE din cadrul Programului pentru victimele violenței în familie, parte a Proiectului de incluziune socială.INVITAȚIE DE PARTICIPARE LA LICITAȚIE


Protejeaza mediul in care familia ta traieste!!!


Separatoare De Grasimi - Ecosepsys

Mogosoaia

0737 276 723

Website


25 noiembrie - Ziua Internațională pentru eliminarea violenței împotriva femeii -A intrat în tradiția Agenției Naționale pentru Protecția Familiei, dar și a organizațiilor și instituțiilor sociale din România care funcționează la nivel național și local, ca să omagieze ziua de 25 noiembrie. Această zi a devenit emblematică pentru toate femeile lumii și este destinată solidarizării cetățenilor în vederea eliminării violenței împotriva femeii, dar mai ales a violenței produse în spațiul familial.


Pentru sensibilizarea populației, dar și a liderilor lumii în lupta pentru eliminarea violenței de gen, Rezoluția 54/134 din anul 1999 rezervă pe agenda calendarului Organizației Națiunilor Unite o zi, devenită simbol la nivel internațional. Rezoluția recomandă guvernelor, organizațiilor internaționale și societății civile să organizeze acțiuni de conștientizare a populației, menite să combată violența față de femeie. În spiritul acestei recomandări, instituțiile cu responsabilitate socială și parlamentele lumii au menirea de a iniția programe de îmbunătățire a serviciilor de prevenire și combatere a violenței, să schimbe practicile nocive și să îmbunătățească legislația. Scopul acțiunilor are în vedere diminuarea și eliminarea atitudinilor și cutumelor culturale retrograde pentru reducerea fenomenului infracționar, mai ales pentru oprirea omuciderii în rândul femeilor și în familie.


Cu prilejul Zilei internaționale pentru eliminarea violenței împotriva femeii Agenția Națională pentru Protecția Familiei din România transmite mesajul său de mobilizare spre activism tuturor partenerilor sociali, dar și societății civile pentru stoparea fenomenului de violență față de femeie în sânul familiei.


Suntem convinși că toate acțiunile inițiate vor trezi în fiecare dintre noi datoria de conștiință de a lua o poziție socială activă față de mediul în care trăim prin oprirea diseminării modelului violent familal și a practicilor depășite, dar mai ales prin sprijinirea celor care sunt în pericol de a deveni victime ale violenței în familie.


Având în vedere numărul mare de cazuri înregistrate de către ANPF la nivel național în perioada 2004 – 2009 trimestrul III, 57202 victime și respectiv 754 decese ca urmare a actelor de violență în familie, Agenția Națională pentru Protecția Familiei susține și felicită toate instituțiile și organizațiile din România care se mobilizează în aceste zile prin acțiuni specifice campaniilor de informare și sensbilizare a opiniei publice cu privire la gravitatea fenomenului violenței în familie. De asemenea, Agenția Națională pentru Protecția Familiei este în continuare alături de furnizorii publici și privați de servicii sociale specializate și îi asigură de întreaga susținere în desfășurarea acțiunilor de mediatizare a acestor servicii de sprijin destinate victimelor violenței în familie, dar și agresorilor familiali.


Pe plan internațional se pune tot mai mult accent pe necesitatea abordării fenomenului violenței în familie din perspective multiple: servicii, justiție, sănătate, locuire, sensibilizarea autorităților și opiniei publice, subiect dezbătut și la Conferința Experților privind Măsuri și Strategii de Combatere a Violenței Bărbaților asupra Femeilor, cel mai recent eveniment -care a avut loc la Stockholm, în data de 9 noiembrie 2009, organizat de către Președinția Comisiei Europene, asigurată de Suedia.


Apelul nostru se îndreaptă către toți cetățenii României, ca începând cu această zi să-și reevalueze comportamentul față de cei apropiați și să devină promotorii unei comunicări pașnice în familie.Mihaela Cristina MOSTAVI -Președinte ANPF


La recomandarea Agenției Naționale pentru Protecția Familiei, începand cu data de 10 iunie 2009, în toate județele țării se desfășoară întâlniri ale Grupurilor de lucru consultative județene de combatere a violenței în familie.


Principala activitate a acestor întâlniri este diseminarea Ghidului de intervenție în cazurile de violență în familie. La prezentarea materialului au loc dezbateri asupra modului de utilizare a primului instrument de lucru în domeniu, elaborat de Agenția Națională pentru Protecția Familiei cu sprijinul specialiștilor din alte instituții privind intervenția în cazurile de violență în familie și din mediul universitar.


Ghidul este instrument de lucru auxiliar în aplicarea legislației de combatere și de prevenire a violenței în familie.

Ghidul oferă clarificări asupra modului de colaborare între instituțiile care gestionează acest fenomen, respectiv Direcțiile Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului, Serviciile Publice de Asistență Socială, Inspectoratele județene de Poliție, Serviciile de Probațiune, Institutele de Medicină Legală, Autoritățile județene de Sănătate Publică, Inspectoratele Școlare județene. În cuprinsul Ghidului sunt prezentate atribuțiile și competențele instituțiilor implicate precum și serviciile ce pot fi acordate atât victimei cât și agresorului în baza legislației în vigoare, dar și modalitățile de abordare și de gestionare a cazurilor.

Opiniile și sugestiile specialiștilor din județe, expuse în cadrul întâlnirilor, precum și exemplele din practică vor constitui elemente orientative pentru elaborarea unor noi instrumente de lucru în domeniul violenței în familie și a unei noi ediții a Ghidului.


La dezbaterile, care au loc în toată țara, participă specialiști din instituțiile descentralizate și deconcentrate în domeniul violenței în familie, reprezentanți ai cultelor precum și ai societății civile, cu activitate în domeniul violenței în familie, incluzând și furnizorii de servicii publici și privați, dar și reprezentanți ai autorităților locale - Consilii județene, Prefecturi, Primării.


Prezentarea Ghidului are ca scop și sensibilizarea presei asupra problematicii dezbătute, dar și conștientizarea liderilor autorităților publice locale privind gravitatea consecințelor violenței în familie asupra întregii societăți și efectele violenței în familie ce pot dura de-a lungul generațiilor viitoare.

Rămânem deschiși la toate sugestiile partenerilor noștri.


Pentru a descărca versiunea electronică a Ghidului clik aici


http://www.ziarulunirea.ro/art.php?cat=18&pg_id=27337


http://www.aradon.ro/stiri/arad/articol/violenta-in-familie-pe-tapet/cn/news-20090629-05370423


http://www.ziaruldebacau.ro/ziarul/2009/07/01/s-a-lansat-ghidul-de-interventie-in-cazurile-de-violenta-in-familie.html


http://www.bacauexpres.ro/2009/s-a-lansat-ghidul-de-interventie-in-cazurile-de-violenta-in-familie/


http://www.agendabacau.ro/stiri-zilnice/ziarul-de-bacau/41990_s-a_lansat_ghidul_de_interventie_in_cazurile_de_violenta_in_familie.html


http://www.stiriazi.ro/ziare/articol/articol/s-a-lansat-ghidul-de-interventie-in-cazurile-de-violenta-in-familie/sumar-articol/1239616/


http://www.desteptarea.ro/violenta-in-familie-un-fenomen-ingrijorator.html


http://www.ziaruldevrancea.ro/index.php?articol=29807


http://www.corectonline.ro/stiri/locale/2737/S-a_lansat_''Ghidul_de_interventie_in_cazurile_de_violenta_in_familie''


http://www.presaonline.com/stiri/stiri-locale/violenta-domestica-subiect-de-ghid-629890.html


http://radiodada.ro/news.php?id=23934


http://radiocampus.ablog.ro/2009-06-29/ast-zi-n-ialomi-a-a-fost-lansat-ghidul-de-interven-ie-n-cazurile-de-violen-n-familie.html


http://www.presaonline.com/stiri/stiri-locale/o-problema-de-politica-nationala-combaterea-violentei-in-familie-631425.html


http://www.ziarulimpact.ro/index.php?action=categorie&categorie=5


http://www.allpress.ro/stire/02-07-09/2206240.htm


http://www.ziarulprahova.ro/articol~categorie-social~stire-54500~ghidul-de-interven%a1ie-in-cazurile-de-violen%a1a-in-familie-va-fi-lansat.html


http://www.presaonline.com/ziare-subiecte/victimele/


http://www.gazetaoltului.ro/gazeta_new/viewArticle.htm?id=4587


ANUNȚ IMPORTANT PRIVIND SELECȚIA DE PROIECTE FINANȚATE DE BANCA MONDIALĂ ȘI CO-FINANȚATE DE GUVERNUL ROMÂNIEI!

Ministerul Muncii, Familiei și Protecției Sociale, Autoritatea Națională pentru Persoanele cu Handicap și Agenția Nationala pentru Protecția Familiei organizează etapa a II-a de selecții publice de proiecte în vederea atribuirii finanțărilor nerambursabile pentru implementarea Proiectului de Incluziune Socială.


În cadrul Programului pentru victimele violenței în familie se pot înființa centre multifuncționale de servicii sociale integrate, destinate victimelor violenței în familie!

Accesați aici mai multe detalii privind programul


Pentru a oferi posibilitatea ca un număr cât mai mare de propuneri să poată fi depuse, noul termen limită de depunere a proiectelor este 30 martie 2009, ora 14.00.


Deschideți Manualul Operațional (versiunea II, 2008) – Capitolul IV Manualul Operațional al Programului pentru victimele violenței în familie, pag. 82 – 115MANIFESTĂRI ÎN CADRUL CAMPANIEI DE COMBATERE A VIOLENȚEI ÎMPOTRIVA FEMEILOR - 2008


Cu ocazia manifestărilor prilejuite de zilelele dedicate campaniei de combatere a violenței împotriva femeilor Agenția Națională pentru Protecția Familiei a omagiat ziua de 25 noiembrie fiind prezentă în spațiile pe care media le-a dedicat evenimentului http://www.mediafax.ro/social/numarul-femeilor-agresate-in-familie-a-crescut-in-2008-cu-aproximativ-25.html?1688;3552940 http://www.9am.ro/stiri-revista-presei/Social/112026/Romancele-din-ce-in-ce-mai-batute.html# http://stirileprotv.ro/bin/player/embed.php/60202465, a organizat acțiuni de combatere a fenomenului violenței în majoritatea județelor țării prin intermediul compartimentelor din cadrul Direcțiilor de Muncă și Incluziune Socială județene care se vor derula pe o peroadă de 16 zile http://www.ziare.com/articole/violenta și este copartener al UNFPA - Fondului Națiunilor Unite pentru Populație - Reprezentanța din România, pentru campania de sensibilizare a opiniei publice privind violența exercitată asupra femeilor pe glob sub genericul “Femei în umbră. Umbre". http://stiri.kappa.ro/social/femeilor-agresate-familie-crescut/stire_165309.html,

http://www.violentaimpotrivafemeii.ro/
PROGRAME DE INTERES NAȚIONAL (PIN) Selecția a V-a

Ținând cont de necesitatea dezvoltării rețelei de servicii specializate destinate victimelor violenței în familie, în special pentru asigurarea adăpostului în situații de urgență, Agenția Națională pentru Protecția Familiei lasează o nouă selecție publică de proiecte, în baza Legii 350/2005, precum și a Hotărârii Guvernului nr. 197/2006 cu modificările și completările ulterioare, pentru aprobarea Programelor de Interes Național.

Selecția s-a lansat prin publicarea anunțului de participare nr. 56594/24.06.2008 în Sistemul Electronic de Achiziții Publice, precum și în Monitorul Oficial nr. 263/26.06.2008, Partea a VI-a.

Pentru mai multe detali click aici

Data limită pentru depunerea de proiecte este de 01.08. 2008 ora 14


FINANȚARE BANCA MONDIALĂ

SELECȚIE PUBLICĂ DE PROIECTE ÎN VEDEREA ÎNFIINȚĂRII A 16 CENTRE DESTINATE VICTIMELOR VIOLENȚEI ÎN FAMILIE!

Termenul limită de depunere a proiectelor este 18 aprilie 2008, ora 14.00.

Vizualizați Anunțul de participare

Ministerul Muncii, Familiei și Egalității de Șanse (MMFEȘ) derulează Proiectul privind Incluziunea Socială (PIS), Partea III - Programe de asistență socială, finanțat din împrumutul acordat Guvernului României de Banca Internațională pentru Reconstrucție și Dezvoltare (BIRD), în conformitate cu prevederile Acordului de împrumut nr. 4825 RO încheiat între România și BIRD și ratificat prin Legea nr.40/2007. Pentru implementarea PIS, MMFEȘ, Agenția Națională pentru Protecția Familiei (ANPF) și Autoritatea Națională pentru Persoanele cu Handicap (ANPH) organizează selecții publice de proiecte în vederea încheierii contractelor de finanțare nerambursabilă.

Dacă doriți să accesați Programul pentru victimele violenței în familie: Vizualizați cerințele în Manualul Operațional - Capitolul IV Manualul Operațional al Programului pentru Victimele Violenței în Familie

Vizualizați clarificările pentru Programul pentru victimele violenței în familie, componentă a Proiectului de Incluziune Socială aici.


CAMPANIA CONSILIULUI EUROPEI DE COMBATERE A VIOLENȚEI ÎN FAMILIE ÎMPOTRIVA FEMEII


Ministerul Muncii,

Familiei

și Egalității

de Șanse

Agenția Națională

pentru

Protecția Familiei

Biroul de Informare al

Consiliului Europei

la București


Agenția Națională pentru Protecția Familiei (A.N.P.F.) și Biroul de Informare al Consiliului Europei la București (B.I.C.E.) organizează în România, în perioada 28 noiembrie - 10 decembrie 2007, acțiuni dedicate combaterii violenței în familie împotriva femeii din cadrul Campaniei paneuropene a Consiliului Europei (2006-2008).


Agenția a lansat acțiunile din cadrul Campaniei Naționale a Consiliului Europei de combatere a violenței în familie împotriva femeii în cadrul Conferinței de presă de lansare a zilelor dedicate combaterii violenței în familie sub genericul: "OPRIȚI VIOLENȚA DOMESTICĂ ÎMPOTRIVA FEMEILOR".


Evenimentul a avut loc în data de 28 noiembrie 2007, orele 10:30, la sediul Biroului de Informare al Consiliului Europei la București, din str. Alexandru Donici nr. 2, sector 2, București. Pentru mai multe detalii, click aiciVizionează Spotul TV al Campaniei (comprimat)

Descarcă Spotul TV al Campaniei

Descarcă Spotul Radio al Campaniei

Descarcă Manualul pentru uzul parlamentarilorLansarea Ghidului de intervenție în cazurile de violență în familie

Agenția, cu sprijinul UNFPA (Fondul ONU pentru Populație), a organizat în perioada 5-6 decembrie 2007 evenimentul de lansare a Ghidului de intervenție în cazurile de violență în familie și Întâlnirea de lucru privind identificarea unor linii directoare în elaborarea Strategiei naționale în domeniul prevenirii și combaterii violenței în familie pentru perioada 2008-2013.


Acest eveniment a avut loc în cadrul Campaniei Naționale de sensibilizare pentru combaterea violenței în familie împotriva femeilor, menționată mai sus.


Pentru mai multe detalii despre eveniment, click aici


Masa rotundă și conferința de presă „Opriți Violența Domestică împotriva Femeii!”

Parlamentul României, Biroul de Informare al Consiliului Europei la București și Agenția Națională pentru Protecția Familiei au organizat în București - Palatul Parlamentului, Sala Constantin Stere, în data de 10 decembrie 2007, începând cu ora 10:30, Masa rotundă și conferința de presă „Opriți Violența Domestică împotriva femeii!”

Acest eveniment a închis seria acțiunilor Campaniei Naționale de Combatere a Violenței în Familie împotriva Femeii ce s-a desfășurat în cadrul Campaniei Consiliului Europei sub genericul: „Opriți Violența Domestică împotriva Femeii!” în perioada 28 noiembrie - 10 decembrie 2007.

Evenimentul a constituit un prilej de prezentare a primului „Ghid de intervenție în cazurile de violență în familie”, de dezbatere și îmbunătățire a cadrului legislativ actual în domeniul prevenirii și combaterii fenomenului violenței în familie.

La dezbatere au fost invitați parlamentari, specialiști din lumea academică, precum și reprezentanți ai instituțiilor cu responsabilități în domeniu.

Citește Comunicatul de presă

Consultă Agenda evenimentului


Servicii de urgenta